Werkwijze

Aanmelding

Indien u denkt logopedie nodig te hebben kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons ook mailen of bellen. In dit gesprek kunt u advies vragen of vindt een telefonische intake plaats. Op deze manier kan de logopedische therapie sneller gestart worden. Vaak proberen we vooraf al de afsprakenkaart op te sturen.

Bij de eerste afspraak brengt u de verwijzing mee. Is DTL afgesproken (Directe Toegang Logopedie) dan hoeft u ook geen verwijzing meer mee te nemen.

Iedere zorgverlener moet de identiteit controleren en het BurgerServiceNummer (BSN). Neemt u daarom ook een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument).

Directe Toegang tot Logopedie

U kunt bij ons terecht voor DTL, Directe Toegang Logopedie. We hebben de scholingen gevolgd en zijn bevoegd om dit in onze praktijk toe te passen. In de praktijk betekent dit dat u geen verwijzing meer nodig heeft voor veel voorkomende logopedische problemen (Geldt niet voor CZ/Ohra verzekerden). Het is aan de logopedist ter beoordeling of er mogelijk risico’s zijn die aan de arts voorgelegd moeten worden.

Onderzoek

Bij uw eerste afspraak wordt de telefonische intake waar nodig aangevuld. Wanneer nader logopedisch onderzoek nodig is wordt hiermee gestart. Afhankelijk van het probleem, kan dit onderzoek één of meer sessies in beslag nemen. Na het onderzoek worden de gegevens door minimaal 2 logopedisten bekeken en kan de logopedist een advies geven of een behandelplan opstellen.

Behandeling

Is nader onderzoek niet nodig dan wordt de behandeling direct opgestart en worden de eerste oefeningen direct doorgenomen. Het liefst al bij de eerste behandeling. Het is de bedoeling dat deze oefeningen ook thuis elke dag geoefend worden. Er wordt uitgelegd hoe u dit het beste kunt doen. U zult begrijpen dat wanneer er thuis niet (genoeg) geoefend wordt de vorderingen langer op zich laten wachten.

Logopedische behandeling wordt in principe in sessies van 30 minuten gegeven. De duur van de gehele therapie kan sterk variëren en is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem.

Wanneer de huisarts of specialist het nodig vindt, kunnen wij ook aan huis bij de patiënt behandelen. Dit geldt met name wanneer er mobiliteitsproblemen zijn zoals bijvoorbeeld bij neurologische aandoeningen, CVA-patiënten en zuigelingen/peuters met voedingsproblemen.

Afspraak

In principe vindt de behandeling op een vast tijdstip plaats, meestal 1 keer per week. Als een tijdstip u niet schikt, kan in overleg altijd gekeken worden of ruilen met een andere patiënt mogelijk is.

Afsprakenkaart

U wordt verzocht uw afsprakenkaart bij elke volgende behandeling mee te nemen.

Oefenproblemen

Het kan gebeuren dat u tijdens het thuis oefenen op problemen stuit of dat u vragen heeft over de behandeling. Neemt u dan telefonisch contact op. U hoeft niet tot de volgende behandeling te wachten. U kunt uw vraag ook via het contactformulier stellen.

Nieuwsgierig geworden? Mail info@logopediegelderland.nl