Over ons

De praktijk

Logopedie Gelderland (Kwaliteitstoets gecertificeerd) biedt momenteel zorg vanuit meerdere locaties:

Velp

In Velp behandelen we al sinds 1985. We zijn actief betrokken bij de samenwerking met 1plus, de geïntegreerde eerstelijnszorg in Velp. Vanuit 1plus zijn wij aangesloten bij het palliatief netwerk.

Rheden

In Rheden werken we samen met Fysiotherapeutisch Centrum Rheden-De Steeg en uiteraard de bewoners van Medisch Centrum Rheden. We hebben in Rheden vanaf 5 oktober 2009 ook in het Medisch Centrum Rheden (MCR) onze vaste ruimte betrokken. In de hal op de begane grond is de wachtruimte, vanuit het trappenhuis zijn de 2e wachtruimte en de behandelkamer te bereiken.

Giesbeek

In Giesbeek werken we in het Kulturhus, waar ook de Paulusschool gevestigd is. Vanuit de samenwerking met Pleyade verzorgen wij de logoepdische therapie in het Binnenrijk, voor zowel de PG als ook de somatiek. We zijn ook aangesloten bij de coöperatie IJsselstromen, te Doesburg. Binnen deze coöperatie zijn we lid van het expertteam ouderenzorg en van het palliatief netwerk. Ook zijn we aangesloten bij het oncologienetwerk Achterhoek.

Arnhem

In Arnhem bieden we op de gezamenlijke plek met Fysiotherapeutisch Instituut, de logopedie aan vanuit gezondheidscentrum Presikhaaf. Zo werken we met Rijnstad vanuit wijkcentrum de Symfonie. En we werken met scholen direct samen. We bestrijken hiermee van een gebied wat zich uitstrekt van Rozendaal, Arnhem, Velp, Rheden, De Steeg en Ellecom tot Giesbeek, Lathum, Duiven, Westervoort en Zevenaar.

Daarnaast komen wij ook aan huis bij patiënten die hiervoor een indicatie hebben gekregen van de verwijzer. Verblijft u in een woonvorm dan kunt u ook kiezen om gebruik te maken van onze zorgverlening.

Onze praktijk is aangesloten bij ParkinsonNet.
Daarnaast zijn we binnen Arnhem aangesloten bij het ouderennetwerk Presikhaaf en bij Oncologienetwerk Presikhaaf (ONP)

Momenteel zijn op de locaties 11 logopedisten werkzaam: Margot Naber, Iris Bakker, Marieke Slappendel, Laura Keultjes, Willeke de Jager, Dagmar Vermeulen, Maike Versteeg, Simone Adriaansz, Carmen Mijnders, Kim Verhees en Pamela Kreeuseler. Elk van ons heeft haar specialisatie(s) ontwikkeld binnen de logopedie, door nascholing en opgebouwde ervaring. Daarnaast hebben we een backoffice, die bemensd wordt door Bibiana Voorneman.

Onze kracht ligt in het feit dat wij:

  • een gespecialiseerd team zijn met een all-round aanbod in de logopedische zorg
  • geen wachtlijst
  • continuïteit van de behandeling waarborgen: bij scholing, ziekte en/of verlof worden de behandelingen zoveel mogelijk overgenomen door de andere collega’s
  • altijd met minimaal 2 collega’s kijken naar het behandelplan en de interpretatie van onderzoeksgegevens.
  • Een eigen backoffice die onze logopedisten ondersteunt zodat ze zich kunnen richten op de logopedische therapie.
  • al meer dan acht jaar vrijwillig ons laten toetsen door KIWA en telkens 100% score hebben behaald bij de vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie. U kunt dus vertrouwen op kwaliteit van behandeling en dossiervoering.

Samenwerking en expertise

Ook wordt er gestreefd naar intensieve samenwerking met andere disciplines, zoals fysiotherapie, diëtisten, thuiszorg en andere (para)medici. Daarnaast is er regelmatig contact en overleg met verwijzers, specialisten en collega’s in ziekenhuizen en andere instellingen. Daarbij moet u denken aan UMC Radboud, Ziekenhuis Zevenaar, Ziekenhuis Rijnstate Arnhem, Revalidatiecentrum Klimmendaal, audiologische centra en Kentalis.

Er is veel specialistische kennis binnen de ouderenzorg. Jarenlange ervaring hierin met Innoforte en Pleyade (voorheen Diafaan) heeft geleid tot gespecialiseerde, logopedische begeleiding en therapie voor de mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd

Voor vele woonvormen van SIZA hebben we onze expertise ingezet vanwege behandeling van mensen in de woonvormen van SIZA op diverse plaatsen.

Binnen de gemeenten Rheden, Rozendaal, Arnhem en Zevenaar wordt intensief samengewerkt met de logopedisten van de schoollogopedische diensten. Kinderen die na screening worden doorverwezen worden wederzijds gevolgd. De vorderingen van kinderen worden tussentijds besproken met de desbetreffende scholen en leerkrachten en we worden betrokken bij ambulante begeleiding. We kunnen ook een invulling geven bij kinderen met een rugzakje en/of PGB.

Kosten

De kosten voor logopedie vallen binnen het pakket van de basisverzekering. Klik hier voor meer informatie over vergoedingen. Wanneer u een PGB (PersoonsGebonden Budget) heeft kunt u natuurlijk ook bij ons logopedische zorg inkopen.

De zorgverzekeraars vergoeden op basis van een medische indicatie. Vanaf 1 augustus 2011 heeft u geen verwijzing meer nodig van uw huisarts voor logopedie. Dan is de logopedie namelijk direct toegankelijk (Directe Toeging Logopedie). Al onze therapeuten zijn DTL-geschoold en in het register opgenomen. Alleen CZ/Ohra erkent de landelijk afgesproken Directe Toegang Logopedie niet voor jongeren tot 18 jaar en wensen toch (extra) een verwijzing van de arts.

NVLF

Logopedie Gelderland is lid van de NVLF en staat geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici, is opgenomen in het register van ParkinsonNet, is opgenomen in het register van prelogopedisten, heeft Manuele LarynxFacilitatie-geregistreerde logopedisten, we zijn PROMPT-gecertificeerd en kennen nog meer certificaties.

Nieuwsgierig geworden? Mail info@logopediegelderland.nl