Afasie bij volwassenen

Afasie is een door hersenletsel verkregen stoornis in het omgaan met taal bij een persoon die tevoren over een bij hem/haar passende (normale) taalbeheersing beschikte. Er zijn diverse vormen van afasie.

Afasie is herkenbaar aan de volgende klachten:

  • Het minder begrijpen wat iemand zegt
  • Bij het lezen minder begrijpen wat er staat
  • Minder gaan lezen of praten
  • Minder non-verbaal reageren of niet reageren op non-verbale signalen
  • Het niet of slecht zelf praten
  • Veel moeite hebben met het vinden van het juiste woord

Bij wie kan het voorkomen

Na een hersenbloeding of herseninfarct waarbij de linker/rechterzijde is getroffen is er bij mensen vaak sprake van een afasie.

Wat te doen

Vaak zal men eerst in het ziekenhuis opgenomen worden bij een CVA. In het ziekenhuis wordt de logopedische therapie al opgestart en door een vrijgevestigde logopediste bij thuiskomst overgenomen. Bij een TIA kunnen bovengenoemde klachten ook voorkomen, maar in mindere mate en vaak korter durend. Bij een TIA is er vaker sprake van een spraakprobleem (dysartrie) dan een taalprobleem.

Waar gaat de logopedist aan werken

  • Onderzoekt welke vorm van afasie het is
  • Training van het taalinhoud
  • Training van het taalvorm
  • Training van de taalgebruik
Nieuwsgierig geworden? Mail info@logopediegelderland.nl