Over ons

De praktijk

De Praktijk voor logopedie M.J.H. Naber-Melker (Kwaliteitstoets gecertificeerd) biedt momenteel zorg vanuit meerdere locaties:

In Velp behandelen we al sinds 1985. We zijn actief betrokken bij de samenwerking met 1plus, de geïntegreerde eerstelijnszorg in Velp.

In Rheden werken we samen met Fysiotherapeutisch Centrum Rheden-De Steeg. We hebben in Rheden vanaf 5 oktober 2009 ook in het Medisch Centrum Rheden (MCR) onze vaste ruimte betrokken. In de hal op de begane grond is de wachtruimte, vanuit het trappenhuis zijn de 2e wachtruimte en de behandelkamer te bereiken.

In Giesbeek werken we in het Kulturhus, waar ook de Paulusschool gevestigd is. Oktober 2009 is het nieuwe zorgcentrum geopend wat hiernaast gesitueerd is.

In Arnhem bieden we op de gezamenlijke plek met Fysiotherapeutisch Instituut, de logopedie aan vanuit gezondheidscentrum Presikhaaf. Zo werken we met Rijnstad vanuit wijkcentrum de Symfonie. En we werken met scholen direct samen. We bestrijken hiermee van een gebied wat zich uitstrekt van Rozendaal, Arnhem, Velp, Rheden, De Steeg en Ellecom tot Giesbeek, Lathum, Duiven, Westervoort en Zevenaar.

Daarnaast komen wij ook aan huis bij patiënten die hiervoor een indicatie hebben gekregen van de verwijzer. Verblijft u in een woonvorm dan kunt u ook kiezen om gebruik te maken van onze zorgverlening.

Momenteel zijn op de locaties 9 logopedisten werkzaam: Margot Naber, Mandy Wijskamp, Mira van der Horst, Rianne van den Broek, Amarens Appelo-Brinksma, Iris Bakker, Lieke Hulshof, Lynn van Dongeren en Leonie van Dort. Elk van ons heeft haar specialisatie(s) ontwikkeld binnen de logopedie, door nascholing en opgebouwde ervaring.

Onze kracht ligt in het feit dat wij:

  • een gespecialiseerd team zijn met een all-round aanbod in de logopedische zorg
  • geen wachtlijst
  • continuïteit van de behandeling waarborgen: bij scholing, ziekte en/of verlof worden de behandelingen zoveel mogelijk overgenomen door de andere collega’s
  • altijd met minimaal 2 collega’s kijken naar het behandelplan en de interpretatie van onderzoeksgegevens.
  • al meer dan zes jaar vrijwillig ons laten toetsen door KIWA en telkens 100% score hebben behaald bij de vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie. U kunt dus vertrouwen op kwaliteit van behandeling en dossiervoering.

Ook wordt er gestreefd naar intensieve samenwerking met andere disciplines, zoals fysiotherapie, diëtisten, thuiszorg en andere (para)medici. Daarnaast is er regelmatig contact en overleg met verwijzers, specialisten en collega’s in ziekenhuizen en andere instellingen. Daarbij moet u denken aan UMC Radboud, Ziekenhuis Zevenaar, Ziekenhuis Rijnstate Arnhem, Revalidatiecentrum Klimmendaal, audiologische centra en Kentalis.

Er is veel specialistische kennis binnen de ouderenzorg. Jarenlange ervaring hierin met Innoforte en Pleyade (voorheen Diafaan) heeft geleid tot gespecialiseerde, logopedische begeleiding en therapie voor de mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd

Voor vele woonvormen van SIZA hebben we ervaring en behandelen we mensen in de woonvormen van SIZA op diverse plaatsen.

Binnen de gemeenten Rheden, Rozendaal, Arnhem en Zevenaar wordt intensief samengewerkt met de logopedisten van de schoollogopedische diensten. Kinderen die na screening worden doorverwezen worden wederzijds gevolgd. De vorderingen van kinderen worden tussentijds besproken met de desbetreffende scholen en leerkrachten en we worden betrokken bij ambulante begeleiding. We kunnen ook een invulling geven bij kinderen met een rugzakje en/of PGB.

De kosten voor logopedie vallen binnen het pakket van de basisverzekering. Klik hier voor meer informatie over vergoedingen. Wanneer u een PGB (PersoonsGebonden Budget) heeft kunt u natuurlijk ook bij ons logopedische zorg inkopen.

De zorgverzekeraars vergoeden op basis van een medische indicatie. Vanaf 1 augustus 2011 heeft u geen verwijzing meer nodig van uw huisarts voor logopedie. Dan is de logopedie namelijk direct toegankelijk (Directe Toeging Logopedie). Al onze therapeuten zijn DTL-geschoold en in het register opgenomen. Alleen CZ/Ohra erkent de landelijk afgesproken Directe Toegang Logopedie niet en wensen toch (extra) een verwijzing van de arts.

De Praktijk voor Logopedie M.J.H.Naber-Melker is lid van de NVLF en staat geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici, is opgenomen in het register van ParkinsonNet, is opgenomen in het register van prelogopedisten, heeft Manuele LarynxFacilitatie-geregistreerde logopedisten, we zijn PROMPT-gecertificeerd en kennen nog meer certificaties..

Nieuwsgierig geworden? Mail info@logopediegelderland.nl