Algemene info

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Logopedie Gelderland is lid van de NVLF en staat geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.
We hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Logopedie is voor mensen die problemen hebben met

  • taal en taalontwikkeling
  • spreken en spraak zoals stotteren
  • de stem
  • het gehoor
  • slikken

Wat krijgt u vergoed?

Alles wat uw logopedist noodzakelijk vindt wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Als volwassene moet u ieder jaar wel rekening houden dat het wettelijk eigen risico door uw zorgverzekeraar ingehouden wordt. Dus als u naar het ziekenhuis gaat, medicijnen nodig heeft of andere zorg uit de basisverzekering nodig heeft spreekt u het eigen risico aan. Voor kinderen tot 18 jaar geldt het eigen risico niet en zijn er dus verder geen kosten aan verbonden.

Wat krijgt u vergoed?

  • behandelingen om beter te leren spreken
  • behadelingen om de taal- en de taalontwikkeling te verbeteren
  • behandelingen om opnieuw te leren spreken na een ziekte of ongeluk
  • behandeling om uw stem te verbeteren
  • behandelingen op school als wij hierover afspraken hebben met uw logopedist
Nieuwsgierig geworden? Mail info@logopediegelderland.nl