Algemene info

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

De Praktijk voor Logopedie M.J.H.Naber-Melker is lid van de NVLF en staat geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.
We hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Logopedie is voor mensen die problemen hebben met

  • taal en taalontwikkeling
  • spreken en spraak zoals stotteren
  • de stem
  • het gehoor
  • slikken

Wat krijgt u vergoed?

Alles wat uw logopedist noodzakelijk vindt wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Als volwassene moet u ieder jaar wel rekening houden dat het wettelijk eigen risico door uw zorgverzekeraar ingehouden wordt. Dus als u naar het ziekenhuis gaat, medicijnen nodig heeft of andere zorg uit de basisverzekering nodig heeft spreekt u het eigen risico aan. Voor kinderen tot 18 jaar geldt het eigen risico niet en zijn er dus verder geen kosten aan verbonden.

Wat krijgt u vergoed?

  • behandelingen om beter te leren spreken
  • behadelingen om de taal- en de taalontwikkeling te verbeteren
  • behandelingen om opnieuw te leren spreken na een ziekte of ongeluk
  • behandeling om uw stem te verbeteren
  • behandelingen op school als wij hierover afspraken hebben met uw logopedist
Nieuwsgierig geworden? Mail info@logopediegelderland.nl